คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า-พนักงาน

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการคัดกรองในส่วนของพนักงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมไปถึงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย รวมถึงบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานทุกครั้ง โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการได้รับบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดอย่างแน่นอน