บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อให้แก่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

      วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใช้พ่นฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน  ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19