ติดต่อเรา


บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่natchakot@asiachemie.com

sale@asiachemie.com

mkt@asiachemie.com


+66 84-978-7824

+66 84-111-0828

+66 38-387-988

ภาคกลาง

บริษัท คิว เคมีคอล จำกัด


qrecqchemical@gmail.com

+66 2-420-9200

ภาคใต้

บริษัท เอส.วี. เมดิโก จำกัด


svhatyai@hotmail.com

+66 93-287-4989

+66 74-232-745

+66 74-232-336

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เอส ซี ซายน์ จำกัด


kovitsc@hotmail.com

+66 86-640-0046